2С-113
Числитель
  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
0     МДК.01.01    
      Коротун В.Е.      
1 Сварка и резка Сварка и резка МДК.01.01 Сварка и резка Информатика  
  Клюшкин И.В. Клюшкин И.В. Коротун В.Е. Клюшкин И.В. Юрчик Е.Ю., Форбаток Л.Г.  
2 МДК.01.01 Ин.яз. МДК.01.01 Тех.мех. Инженерная графика  
  Коротун В.Е. Чеботарева В.А., Шарма О.В. Коротун В.Е. Сербин Е.П. Грамотин А.И., Комиссарова М.Д.  
3 МДК.01.01 МДК.01.01 Физ-ра Строительные машины МДК.01.01  
  Коротун В.Е. Коротун В.Е. Тимофеев А.В. Лапина И.Ю. Коротун В.Е.  
4   Строительные машины     Информатика  
    Лапина И.Ю.     Юрчик Е.Ю., Форбаток Л.Г.  
Знаменатель
  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
0          
             
1 Сварка и резка Тех.мех. Стандартизация Сварка и резка МДК.01.01  
  Клюшкин И.В. Сербин Е.П. Карабанова Н.В. Клюшкин И.В. Коротун В.Е.  
2 Сварка и резка Ин.яз. Строительные машины МДК.01.01 МДК.01.01  
  Клюшкин И.В. Чеботарева В.А., Шарма О.В. Лапина И.Ю. Коротун В.Е. Коротун В.Е.  
3 Информатика Физ-ра Инженерная графика Информатика МДК.01.01  
  Юрчик Е.Ю., Форбаток Л.Г. Тимофеев А.В. Грамотин А.И., Комиссарова М.Д. Юрчик Е.Ю., Форбаток Л.Г. Коротун В.Е.  
4 Строительные машины Тех.мех.     МДК.01.01  
  Лапина И.Ю. Сербин Е.П.     Коротун В.Е.